Onze projecten

Re:publik richt zich specifiek op innovatieve projecten rondom communicatie tussen patiënten en zorgverleners. Wij zijn betrokken bij de conceptie van een idee tot het uiteindelijke eindproduct. Hierbij werken we concepten uit tot functionele en technische ontwerpen, kunnen we vervolgens de realisatie voor onze rekening nemen en kunnen we het beheer van het eindproduct verzorgen. Ook participeren we regelmatig in de exploitatie van een nieuw concept en investeren we mee in de ontwikkeling daarvan.

Wij maken in onze project onderscheid tussen Online behandelomgevingen, Zorgnetwerken en projecten die we uitvoeren vanuit Research & development.

Online behandelomgevingen

Met onze online behandelomgevingen bieden wij zorgverleners en patiënten de mogelijkheden om naast hun normale face-to-face contact ook via Internet met elkaar in contact te komen.

Dit kan door community-functionaliteiten zoals discussie-fora en nieuwbrieven, maar ook door eHealth tools zoals een persoonlijk dossier en het doorgeven van thuismetingen en het (als dan niet geautomatiseerd) geven van een advies.

Zorgnetwerken

Onder de noemer 'Zorgnetwerken' faciliteren wij initiatieven die samenwerking tussen zorgprofessionals onderling en met hun patiënten willen ondersteunen en daarmee willen intensiveren.

Deze zorgnetwerken zijn veelal een combinatie van community-functionaliteiten (nieuws, discussiefora, bestandsdeling, privéberichten, etc.) en één of meerdere online behandelomgevingen.

Research & development

Wij zijn een innovatieve organisatie. Daarom voeren wij ook projecten uit om de haalbaarheid en implementatie van nieuwe technieken, workflows en businessmodellen uit te proberen.

Veelal zijn dit projecten die ontstaan vanuit een wetenschappelijke vraagstelling en vaak worden deze projecten ook uitgevoerd in samenwerking met een Universitair Medisch Centrum.