Online behandelomgevingen

Met onze online behandelomgevingen bieden wij zorgverleners en patiënten de mogelijkheden om naast hun normale face-to-face contact ook via Internet met elkaar in contact te komen.

Dit kan door community-functionaliteiten zoals discussie-fora en nieuwbrieven, maar ook door eHealth tools zoals een persoonlijk dossier en het doorgeven van thuismetingen en het (als dan niet geautomatiseerd) geven van een advies.

Hieronder ziet u een greep uit de door ons uitgevoerde projecten op het gebied van online behandelomgevingen.

DigitalePoli.nl

DigitalePoli.nl is een eHealth platform dat wij in eigen beheer hebben ontwikkeld. Het is het resultaat van vele jaren ervaring met het online ondersteunen van communicatie tussen zorgverleners en patiënten en stelt zorgverleners in staat om:

 • Al hun patiënten op de hoogte houden van recente ontwikkelingen
 • Lotgenotencontact te stimuleren
 • Belangrijke bestanden te delen, bijvoorbeeld voorlichtingsmateriaal
 • Online vragen van patiënten te verwerken
 • Vragenlijsten online te laten invullen en te ontvangen

Het platform is opgezet zodat zorgverleners snel en eenvoudig deze eHealth diensten aan hun patienten kunnen aanbieden. Hiervoor is dus geen tussenkomst van andere ICT dienstverleners nodig. De software wordt online aangeboden in een beveiligde omgeving waar alle randvoorwaarden (beschikbaarheid, backup, etc.) door DigitalePoli.nl worden ingevuld. Ook bieden wij het platform als 'white label' aan onder andere domeinnamen.

Het platform DigitalePoli.nl is actief in een groot aantal ziekenhuizen en dient als basis voor enkele andere van onze projecten.

Digitale Dermatoloog

Digitaledermatoloog.nl is er voor iedereen met een huidprobleem of die een vraag heeft aan een dermatoloog. Snel, eenvoudig en veilig. Digitaledermatoloog.nl is opgezet voor iedereen met een huidprobleem, of die een vraag heeft daarover. Het platform is ingericht voor zowel huisartsen als dermatologen. Afhankelijk van de keuze die gemaakt wordt, krijgt de gebruiker antwoord van een huisarts en/of dermatoloog.

Voor mij is het normaal dat vrienden of bekenden foto’s met hun huidproblemen opsturen

Herm Martens, Dermatoloog MUMC+

Virtuele astmakliniek voor kinderen

Een groot deel van de ruim 150.000 kinderen en jongeren met astma in Nederland moet meerdere keren per jaar naar het ziekenhuis voor controle. Dat is noodzakelijk voor een goede astmacontrole en daarmee kwaliteit van leven, maar kan ook lastig zijn; er wordt school gemist, het kost veel tijd en ouders moeten vrij nemen van hun werk. Met steun van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en het Astma Fonds onderzoekt het UMC St Radboud in Nijmegen of dat met een virtuele astmakliniek beter kan.

Verspreid over 8 ziekenhuizen in Nederland gaan bijna 250 kinderen en jongeren en hun ouders gedurende anderhalf jaar meedoen aan luchtbrug.nl. Op deze interactieve website kunnen zij algemene informatie vinden over astma, medicijngebruik en hoe je met je astma kunt omgaan. Iedereen kan een persoonlijk behandelplan inzien en beantwoorden eens per maand online een aantal korte vragen over astma-klachten. De kinderen kunnen dag en nacht vragen stellen, en krijgen snel antwoord van een behandelaar. Er zijn ook forumpagina's voor de kinderen en de ouders.


Het unieke van luchtbrug.nl is dat het echt een deel van de ziekenhuiscontroles vervangt. Als blijkt dat het werkt kan deze behandelmethode veel ziekenhuisbezoeken uitsparen terwijl tegelijkertijd je astma beter onder controle is. Dat bevordert de kwaliteit van leven en kan ook nog eens forse besparingen opleveren.

Dr. J. Roukema, Radboudumc

Suikerplein

Suikerplein is een online interactieve behandelomgeving gericht op jongeren met diabetes type 1 en hun behandelteam. Een kind met diabetes bezoekt samen met zijn of haar ouders iedere drie maanden het ziekenhuis of behandelcentrum. Suikerplein is bedoeld als aanvulling op deze bestaande zorg.

De behandeling van jongeren met diabetes is multidisciplinair: er zijn artsen, verpleegkundigen, diëtisten en psychologen bij betrokken. In de praktijk is afstemming tussen deze disciplines niet altijd eenvoudig. Juist in de adolescentie is goed afgestemde zorg van belang, omdat in deze periode de diabetes moeilijk te reguleren is. Daarnaast is bekend dat lotgenotencontact jongeren kan helpen met het inpassen van de behandeladviezen in hun dagelijks leven. Met Suikerplein wilden we komen tot een betere afstemming en een platform voor lotgenotencontact en zo jongeren vanaf dertien jaar meer greep geven op hun ziekte en behandeling.

Het UMC St Radboud en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis werken samen in het KinderDiabetes Centrum Nijmegen. De circa 155 jongeren die hier onder behandeling zijn, hebben een inlogcode voor Suikerplein. Ze kunnen 24/7 inloggen en gebruik maken van Suikerplein. Als ze inloggen, kunnen ze naar de sectie gaan voor lotgenotencontact, waar ze ervaringen kunnen uitwisselen op een forum applicatie of een chat applicatie. Het forum wordt gemodereerd door het behandelteam. Leden van het team kunnen zich in een discussie mengen, of ze kunnen discussies over bepaalde onderwerpen op gang brengen. De website heeft ook nog een tweede sectie, waar jongeren bijvoorbeeld hun medicatieschema kunnen bijhouden en vragen kunnen voorleggen aan hun behandelaars. De berichten worden bewaard, zodat behandelaars hun advies kunnen afstemmen op eerder gegeven adviezen.

IBD Live

IBD-live is een wetenschappelijk onderzoek waarbij gekeken wordt of een nieuwe vorm van gezondheidscontroles per internet voordelen oplevert voor jongeren met een chronische darmziekte ten opzichte van de gebruikelijke controles in het ziekenhuis. Patiënten worden gevraagd een korte vragenlijst in te vullen en krijgen daarna direct feedback over de activiteit van hun ziekte. Deze thuismeting wordt aangevuld met resultaten van laboratoriumonderzoek, waarna de patiënt deze uitslag en de interpretatie daarvan opgestuurd krijgt. Roept deze uitslag vargen op, dan kan de patient via IBD live contact opnemen met zijn of haar behandelend arts.

IBD live is gebaseerd op een eerdere versie van ons platform DigitalePoli.nl en wordt ingezet in negen klinieken, waaronder een groot aantal UMC's.

FertilityConsult

Fertility Consult wil op een laagdrempelige en moderne manier onafhankelijk medisch advies bij vruchtbaarheidsproblemen geven.

De huidige fertiliteitzorg kent een aantal problemen:

 • Het is soms lastig steeds dezelfde ervaren gynaecoloog te zien en er is onvoldoende tijd voor een goed gesprek.
 • De omgeving van een ziekenhuis is anoniem en niet altijd makkelijk bereikbaar.
 • Er bestaat vaak een koppeling tussen het gegeven advies en de inkomsten uit behandelingen.

Fertility Consult wil deze problemen helpen oplossen:

 • Zij richten zich alleen op advisering met voldoende tijd voor uw persoonlijke situatie.
 • Zij zijn voor de patiënt goed bereikbaar vanuit binnen- en buitenland door de online omgeving.
 • Het geven van onafhankelijk advies door het ontkoppelen van advies en behandeling.

Endometriose in Balans

Endometriose in Balans is een initiatief van de Haagse gynaecologen M. Smeets en J. Rhemrev. Doelstelling van het nieuwe focuscentrum is de kwaliteit van leven van patiënten met endometriose aanzienlijk te verbeteren. Dat is mogelijk door vroege diagnose, maar bovenal ook door de patiënt maatwerk te bieden vanuit een multidisciplinair team, waarin gynaecologie, psychologie, fysiotherapie, pijnbestrijding en - indien noodzakelijk - urologie en chirurgie samenwerken. De nieuwe aanpak stelt de patiënt centraal: Zij bepaalt. Het team van Endometriose in Balans ondersteunt en suggereert oplossingen en verbeteringen. De focus op gemeenschappelijke besluitvorming staat voorop in alle stappen van de behandeling en de omgang met de patiënt.

Endometriose in Balans heeft een eigen polikliniek binnen het Bronovo ziekenhuis in Den Haag. Maar het centrum biedt ook een online platform voor het uitwisselen van informatie met lotgenoten en deskundigen. Het multidisciplinaire team is ook actief in het forum. Patiënten van Endometriose in Balans kunnen via een besloten persoonlijk deel op de site een e-consult afspreken, hun behandelplannen inzien, vragenlijsten invullen en een logboek bijhouden.