Research & Development

Wij zijn een innovatieve organisatie. Daarom voeren wij ook projecten uit om de haalbaarheid en implementatie van nieuwe technieken, workflows en businessmodellen uit te proberen.

Veelal zijn dit projecten die ontstaan vanuit een wetenschappelijke vraagstelling en vaak worden deze projecten ook uitgevoerd in samenwerking met een Universitair Medisch Centrum.

Hieronder ziet u een greep uit de door ons uitgevoerde projecten.

MijnZorgnet

MijnZorgnet.nl is het sociale netwerk van de zorg. MijnZorgnet verbindt patiënten en zorgverleners via persoonlijke zorgnetten en groepen. Op MijnZorgnet.nl neemt de gebruiker zelf de regie over zijn zorgproces in handen en bouwt hij zijn eigen zorgnet. In dit zorgnet beheert hij zijn medische gegevens en bepaalt met wie hij informatie deelt en communiceert. Deze groep mensen wordt binnen MijnZorgnet het zorgteam genoemd. De gebruiker stelt een zorgteam zelf samen door familie, vrienden, mantelzorgers en zorgverleners uit te nodigen. Kortom, iedereen die betrokken is bij zijn zorgproces.
Hij kan met alle leden van het zorgteam overleggen en bestanden delen. Ook is er een dagboek-functie en zijn er apps. Dit zijn kleine programma’s die de gebruiker ondersteunen bij het managen en monitoren van zijn gezondheid.

Re:publik heeft voor MijnZorgnet dit persoonlijk deel ontworpen en ontwikkeld. Het is een webtoepassing die bestaat uit een aantal kernfunctionaliteiten (dagboek, overleg, bestanden, apps) die samen met relatiebeheer en Facebook-achtige activiteitenoverzichten een sociaal Persoonlijk Gezondheids Dossier (PGD) vormen. Alle informatie kan zowel chronologisch als probleem-geörienteerd worden weergegeven en voor zorgverleners is er uitgebreide functionaliteit om in één oogopslag alle recente activiteiten van hun patienten in te kunnen zien.

Het persoonlijk zorgnet wordt inmiddels gebruikt door honderden actieve gebruikers. Ook zijn er wetenschappelijke projecten op gebaseerd die de werking in de dagelijkse praktijk moeten stimileren en evalueren.Een voorbeeld hiervan is het MijnP@rkinsonZorg project van ParkinsonNet. Bekijk de video van MijnP@rkinsonZorg

Cacatu

CACATU staat voor ‘Calprotectin or Calgranulin C Test before undergoing endoscopy’.
Het is een onderzoek naar het gebruik van 2 verschillende fecesmarkers (calprotectine en calgranuline C) bij de verdenking op een inflammatoire darmziekte bij kinderen.

FastForwardCare

FastForwardCare is een prospectieve registratie van IBD-zorg voor kinderen en tieners met de Ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa.

Behandelaars en onderzoekers die zich aansluiten bij FAST FORWARD CARE zullen informatie over het medisch handelen bij kinderen en tieners met IBD gaan registreren, hun patiënten zorgvuldig meten, en de resultaten van hun behandeling delen met collega’s. Vervolgens worden richtlijnen opgesteld voor de meest effectieve begeleiding en behandeling. Vier Nederlandse ziekenhuizen zijn sinds januari 2015 begonnen met het registreren van nieuw-gediagnosticeerde patiënten met IBD. Zodra er een robuuste web-based database is ontworpen die het verzamelen van klinische en onderzoeksgegevens combineert (en dubbel invoeren van gegevens voorkomt) zullen meer centra volgen. Het is de bedoeling dat de website van moment tot moment weergeeft hoe het met de groei en ziekte-activiteit van de patiëntenpopulatie per centrum is gesteld. De gegevens in de database kunnen alleen door de directe behandelaars tot de persoon herleid worden. Voor alle anderen zijn de gegevens geanonimiseerd.

Feel The Vibe (Violence Beaten)

Feel the ViBe is een online platform voor jongeren die te maken hebben met huiselijk geweld. Ze kunnen elkaar online ontmoeten om ervaringen te delen en informatie te zoeken. Jongeren kunnen zich zelf aanmelden zonder hulp van instanties of familie.

Eén op de tien volwassenen heeft in de laatste vijf jaar huiselijk geweld meegemaakt; de slachtoffers hiervan zijn meestal vrouwen met kinderen. De kinderen zijn altijd getuige van geweld, direct of indirect. Het is essentieel dat jongeren die zijn blootgesteld aan huiselijk geweld laagdrempelige hulp krijgen.

Blootstelling aan geweld is een vorm van kindermishandeling. De gevolgen zijn net zo ernstig als zelf mishandeld worden. Naar schatting wordt één op de drie jongeren die zijn blootgesteld aan geweld, als volwassene weer dader of slachtoffer: de cirkel van geweld.

Jongeren die zijn blootgesteld aan geweld zoeken niet vaak hulp omdat ze bang zijn voor de impact op het gezin of omdat de procedure te lastig is. Zij zoeken echter wel informatie op internet, blijkt uit diepte-interviews met jongeren uit de doelgroep. In Nederland heeft negentig procent van de jongeren dagelijks toegang tot internet. Feel the ViBe is online, laagdrempelig en voor alle jongeren toegankelijk. Meedoen is gratis en zonder verplichtingen. Bovendien is Feel the ViBe ontwikkeld samen met de doelgroep, waardoor de website aansluit bij hun informatiebehoefte. Op de achtergrond is een team van professionals aanwezig om vragen te beantwoorden.

Suikerplein

Suikerplein is een online interactieve behandelomgeving gericht op jongeren met diabetes type 1 en hun behandelteam. Een kind met diabetes bezoekt samen met zijn of haar ouders iedere drie maanden het ziekenhuis of behandelcentrum. Suikerplein is bedoeld als aanvulling op deze bestaande zorg.

De behandeling van jongeren met diabetes is multidisciplinair: er zijn artsen, verpleegkundigen, diëtisten en psychologen bij betrokken. In de praktijk is afstemming tussen deze disciplines niet altijd eenvoudig. Juist in de adolescentie is goed afgestemde zorg van belang, omdat in deze periode de diabetes moeilijk te reguleren is. Daarnaast is bekend dat lotgenotencontact jongeren kan helpen met het inpassen van de behandeladviezen in hun dagelijks leven. Met Suikerplein wilden we komen tot een betere afstemming en een platform voor lotgenotencontact en zo jongeren vanaf dertien jaar meer greep geven op hun ziekte en behandeling.

Het UMC St Radboud en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis werken samen in het KinderDiabetes Centrum Nijmegen. De circa 155 jongeren die hier onder behandeling zijn, hebben een inlogcode voor Suikerplein. Ze kunnen 24/7 inloggen en gebruik maken van Suikerplein. Als ze inloggen, kunnen ze naar de sectie gaan voor lotgenotencontact, waar ze ervaringen kunnen uitwisselen op een forum applicatie of een chat applicatie. Het forum wordt gemodereerd door het behandelteam. Leden van het team kunnen zich in een discussie mengen, of ze kunnen discussies over bepaalde onderwerpen op gang brengen. De website heeft ook nog een tweede sectie, waar jongeren bijvoorbeeld hun medicatieschema kunnen bijhouden en vragen kunnen voorleggen aan hun behandelaars. De berichten worden bewaard, zodat behandelaars hun advies kunnen afstemmen op eerder gegeven adviezen.

Suikerplein voor ouders

Suikerplein voor ouders is een online interactieve behandelomgeving gericht op ouders van kinderen (< 12 jaar) met diabetes type 1 en hun behandelteam. Een kind met diabetes bezoekt samen met zijn of haar ouders iedere drie maanden het ziekenhuis of behandelcentrum. Gezien de leeftijd van deze kinderen zijn ouders verantwoordelijk voor de zorg in de thuisomgeving en de sociale omgeving. Zij zijn ook eerste aanspreekpersoon van het behandelteam. Suikerplein is bedoeld als aanvulling op deze bestaande zorg en is ontwikkeld als spin-off van het eerdere Suikerplein voor jongeren met diabetes type 1.

De behandeling van kinderen met diabetes is multidisciplinair: er zijn artsen, verpleegkundigen, diëtisten en psychologen bij betrokken. In de praktijk is afstemming tussen deze disciplines niet altijd eenvoudig. Gebrekkige afstemming brengt veel onzekerheid bij ouders teweeg, wat een goede omgang met de ziekte in de weg staat. Daarnaast is bekend dat ouders van kinderen met diabetes elkaar kunnen helpen met het praktisch inpassen van de behandeladviezen in hun dagelijks leven en met de omgang met de diagnose. Met Suikerplein wilden we komen tot een betere afstemming en tot een platform voor lotgenotencontact. We hopen dat ouders hiermee meer greep krijgen op de ziekte van het kind en de behandeling.

In de studie werd in 8 verschillende ziekenhuizen gebruik gemaakt van Suikerplein voor ouders. Gezamenlijk zullen ongeveer 180 ouders gebruik maken de toepassing die gebaseerd is op een eerdere versie van het DigitalePoli.nl platform. Ze kunnen 24/7 inloggen en gebruik maken van Suikerplein. Als ze inloggen, kunnen ze naar de sectie gaan voor lotgenotencontact, waar ze ervaringen kunnen uitwisselen op een forum applicatie of een chat applicatie. Het forum wordt gemodereerd door het behandelteam. Leden van het team kunnen zich in een discussie mengen, of ze kunnen discussies over bepaalde onderwerpen op gang brengen. De website heeft ook nog een tweede sectie, waar ouders behandeladviezen kunnen terugzien en een discussie kunnen starten met hun behandelaars. De berichten worden bewaard, zodat behandelaars hun advies kunnen afstemmen op eerder gegeven adviezen.