Zorgnetwerken

Onder de noemer 'Zorgnetwerken' faciliteren wij initiatieven die samenwerking tussen zorgprofessionals onderling en met hun patiënten willen ondersteunen en daarmee willen intensiveren.

Deze zorgnetwerken zijn veelal een combinatie van community-functionaliteiten (nieuws, discussiefora, bestandsdeling, privéberichten, etc.) en één of meerdere online behandelomgevingen.

Hieronder ziet u een greep uit de door ons uitgevoerde projecten op het gebied van zorgnetwerken.

Kinderneurochirurgisch Netwerk Nederland (KNNN)

Het Kinderneurochirurgisch Netwerk Nederland (KNNN) bestaat uit diverse onderdelen. De digitale poli (op dit moment alleen beschikbaar voor patiënten in het Radboudumc) en het forum zijn er voor alle patiënten en ouders die onder behandeling zijn bij een kinderneurochirurg, de uitgebreide algemene informatie over kinderneurochirurgie en kinderneurochirurgische aandoeningen is beschikbaar voor iedereen. Tevens faciliteert KNNN.nl de samenwerking van de kinderneurochirurgen.

MS Zorgnederland

MS Zorg Nederland is een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose en hun naasten. In dit netwerk participeren onder andere verpleegkundigen, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en psychologen.

Colonplein (beta)

Colonplein is een community voor kinderen met een colorectale aandoening. Voorlopig voor kinderen met een anorectale malformatie of de ziekte van Hirschsprung maar later misschien ook met andere aandoeningen. Daarnaast biedt Colonplein ook een community voor alle betrokken zorgverleners.